Trúng đấu giá biển số xe đẹp có được bán lại cho người khác không?

11:06 | 21/09/2023 - Loanh Quanh
Theo dõi Auto5 trên
Sau phiên đấu giá đầu tiên với những con số không tưởng, nhiều người thắc mắc, trúng đấu giá biển số đẹp có bán lại được không? Cùng theo dõi câu trả lời ở bài viết dưới đây.
Háo hức chờ xem biển số VIP 36A-999.99 sẽ về tay đại gia nào
Háo hức chờ xem biển số VIP 36A-999.99 sẽ về tay đại gia nào

Quy định về biển số xe đưa ra đấu giá?

Theo Điều 2 Nghị quyết 73/2022/QH15 quy định biển số xe ô tô đưa ra đấu giá như sau:

(i) Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

(ii) Việc lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được quy định như sau:

- Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô quy định tại khoản (i) chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

- Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá;

- Biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số xe ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

(iii) Trong thời gian thực hiện Nghị quyết 73/2022/QH15, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản trong các tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, bảo đảm điều kiện an toàn, an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe để tổ chức đấu giá biển số xe ô tô.

Trúng đấu giá biển số xe đẹp có được bán lại không?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 73/2022/QH15 quy định nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô bao gồm:

- Nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ô tô;

- Thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá;

Trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng.

Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp;

- Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

Như vậy, theo quy định nêu trên, chủ xe trúng đấu giá biển số đẹp không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô đã trúng đấu giá mà chỉ được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

Trúng đấu giá biển số đẹp nhưng không nộp đủ tiền thì có bị phạt?

Tại Điều 19 Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định trường hợp hủy kết quả đấu giá như sau:

- Kết quả đấu giá bị hủy trong các trường hợp quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Thông báo kết quả trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá bị huỷ trong các trường hợp sau:

+ Người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá;

+ Người trúng đấu giá không làm thủ tục đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá;

Trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng.

Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp;

+ Người trúng đấu giá vi phạm về tính trung thực của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Biển số xe ô tô trúng đấu giá được đưa ra đấu giá lại; số tiền đặt trước, số tiền trúng đấu giá mà người trúng đấu giá đã nộp không được hoàn trả lại và được nộp vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp theo quy định nêu trên.

Như vậy, trường hợp người trúng đấu giá biển số đẹp nhưng không nộp đủ tiền theo quy định nêu trên sẽ bị hủy, và số tiền đặt trước số tiền trúng đấu giá mà người trúng đấu giá đã nộp không được hoàn trả lại và được nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, hiện nay, không có quy định nào quy định người trúng đấu giá biển số xe nhưng không nộp đủ tiền thì sẽ bị xử phạt. Do đó, đối với trường hợp người trúng đấu giá biển số xe không nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn quy định thì sẽ chỉ bị mất số tiền đặt trước, số tiền trúng đấu giá đã nộp.

Theo ArtTimes - Link gốc

Từ khóa: biển số xe đẹp

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe