Kết quả đấu giá biển số xe ngày 12/10: Biển "tứ quý" Hà Nội chốt giá cao bất ngờ

11:24 | 12/10/2023 - Loanh Quanh
Theo dõi Auto5 trên
Có tổng cộng 212 chiếc biển số đẹp được đấu giá trong ngày 11/10, trong đó phiên sáng đấu giá 120 chiếc chia đều vào 3 khung giờ. Biển số cao nhất được ghi nhận trúng đấu giá với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Phiên đấu giá biển số đẹp ngày 12/10 bắt đầu với 120/212 chiếc, được xếp đều vào 3 khung giờ 8h00 – 9h00, 9h15 – 10h15 và 10h30 – 11h30, tương đương với 40 biển số/khung.

Dưới đây là kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày hôm nay 12/10, được cập nhật theo từng khung giờ

Khung 8h00 – 9h00

Khung giờ đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sáng ngày 12/10 ghi nhận:

  • 39/40 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc còn lại không có ai trả giá
  • 22 biển số trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng
  • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K – 588.88 (Hà Nội) với 3,735 tỷ đồng

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 959.59 340.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 882.88 525.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 878.88 100.000.000 đ
Tỉnh Đồng Tháp Xe con 66A - 234.79 65.000.000 đ
Tỉnh Đắk Lắk Xe con 47A - 597.68 40.000.000 đ
Tỉnh An Giang Xe con 67A - 277.88 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 922.11 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 920.99 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 929.29 385.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 919.83 40.000.000 đ
Tỉnh Tây Ninh Xe con 70A - 459.59 40.000.000 đ
Tỉnh Tây Ninh Xe con 70A - 479.99 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Trị Xe con 74A - 238.88 135.000.000 đ
Tỉnh Quảng Bình Xe con 73A - 318.89 45.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe con 35A - 347.89 40.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe con 35A - 365.66 50.000.000 đ
Tỉnh Long An Xe con 62A - 366.39 40.000.000 đ
Tỉnh Lạng Sơn Xe con 12A - 218.18 40.000.000 đ
Tỉnh Lai Châu Xe con 25A - 067.99 40.000.000 đ
Tỉnh Khánh Hòa Xe tải 79C - 206.66 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 588.88 3.735.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 399.79 425.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 586.66 140.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 550.55 160.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 588.68 560.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 398.88 355.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 398.99 350.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 618.68 230.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 519.11 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 556.36 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 550.88 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 578.78 40.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 535.99 40.000.000 đ
Tỉnh Hòa Bình Xe con 28A - 212.89 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 436.89 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 615.99 65.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 167.88 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 158.99 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 538.66 0 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 181.68 40.000.000 đ

Khung 9h15 – 10h15

Khung 9h15 – 10h15 đấu giá biển số xe ô tô ngày 12/10 ghi nhận:

  • 38/40 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc không có ai trả giá và 1 chiếc không được công bố kết quả.
  • 20 biển số trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng
  • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K – 488.888 (Hà Nội) với 705 triệu đồng

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 881.89 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 891.89 45.000.000 đ
Thành phố Cần Thơ Xe con 65A - 393.39 170.000.000 đ
Tỉnh Bình Phước Xe con 93A - 407.89 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 911.89 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 585.85 330.000.000 đ
Tỉnh Đắk Lắk Xe con 47A - 611.99 40.000.000 đ
Tỉnh Vĩnh Phúc Xe con 88A - 636.83 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 911.68 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 969.96 0 đ
Tỉnh Thái Bình Xe con 17A - 377.99 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe tải 14C - 386.88 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 999.96 90.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 990.89 40.000.000 đ
Tỉnh Nam Định Xe con 18A - 389.89 255.000.000 đ
Tỉnh Long An Xe con 62A - 363.89 40.000.000 đ
Tỉnh Lạng Sơn Xe con 12A - 219.66 40.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 189.99 180.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 235.99 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 616.88 210.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 399.88 320.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 586.99 150.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 522.26 80.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 500.99 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 156.69 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 195.86 40.000.000 đ
Tỉnh Hải Dương Xe con 34A - 698.89 90.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 527.89 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 518.69 210.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 522.22 270.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 600.66 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 488.88 705.000.000 đ
Tỉnh Hà Giang Xe con 23A - 131.88 40.000.000 đ
Tỉnh Đắk Lắk Xe con 47A - 619.99 55.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 292.99 60.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 683.89 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 669.96 90.000.000 đ
Tỉnh Bạc Liêu Xe con 94A - 093.93 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 666.96 80.000.000 đ

Khung 10h30 – 11h30

Khung 10h30 – 11h30 đấu giá biển số xe ô tô ngày 12/10 ghi nhận:

  • 39/40 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc còn lại không được công bố kết quả.
  • 24 biển số trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng
  • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 51K – 967.89 (TP.HCM) với 1,505 tỷ đồng
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Lai Châu Xe con 25A - 069.99 55.000.000 đ
Tỉnh Hòa Bình Xe con 28A - 208.89 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 183.68 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 138.89 40.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 181.89 40.000.000 đ
Tỉnh Lạng Sơn Xe con 12A - 218.89 40.000.000 đ
Tỉnh Lâm Đồng Xe con 49A - 618.89 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 179.19 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 195.99 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 162.22 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 588.89 530.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 589.99 815.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 555.78 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 581.88 65.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 585.83 60.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 523.88 50.000.000 đ
Tỉnh An Giang Xe con 67A - 262.99 55.000.000 đ
Tỉnh Kiên Giang Xe tải 68C - 160.90 40.000.000 đ
Tỉnh Lạng Sơn Xe con 12A - 216.88 40.000.000 đ
Tỉnh Lạng Sơn Xe con 12A - 217.89 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 818.99 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 918.19 65.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 958.58 40.000.000 đ
Tỉnh Tiền Giang Xe con 63A - 263.99 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 666.60 50.000.000 đ
Tỉnh Bạc Liêu Xe con 94A - 092.99 50.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 967.89 1.505.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 911.55 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 879.79 325.000.000 đ
Tỉnh Thừa Thiên Huế Xe con 75A - 330.30 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 991.39 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 996.96 40.000.000 đ
Tỉnh Thái Bình Xe con 17A - 378.89 40.000.000 đ
Tỉnh Sơn La Xe con 26A - 183.99 40.000.000 đ
Tỉnh Sơn La Xe con 26A - 179.99 135.000.000 đ
Tỉnh Sơn La Xe con 26A - 184.88 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Bình Xe con 73A - 316.16 40.000.000 đ
Tỉnh Phú Thọ Xe con 19A - 556.88 110.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 216.99 40.000.000 đ

Khung 13h30 – 14h30

(Đang cập nhật)

Khung 15h00 – 16h00

(Đang cập nhật)

Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe