Kết quả đấu giá biển số chiều 22/09: Biển số ngũ quý 38A - 555.55 chỉ hơn 1.1 tỷ đồng

17:04 | 22/09/2023 - Mai Hương
Theo dõi Auto5 trên
9 biển số lên sàn chiều ngày 22/9 gồm có: 43A-777.79, 90A-222.22, 36A-989.99; 30K-568.88, 66A-233.33, 92A-366.66; 38A-555.55, 25A-068.68, 51K-888.68.

Lịch đấu giá biển số xe chiều ngày 22/9 như sau:

 • 13h30 - 14h30: 30K-559.55; 30K-616.68; 30K-565.68; 51K-979.79; 51K-866.89; 65A-388.88 và 30K-396.66.
 • 14h45 - 15h45: 15K-189.99; 51K-898.89; 95A-111.11; 64A-166.88; 30K-596.69; 78A-177.77; 99A-656.99 và 88A-617.89.
 • 16h - 17h: 64A-168.68; 30K-598.89; 74A-234.56; 14A-828.88; 77A-289.89; 99A-658.88; 30K-568.79 và 77A-289.99.

Kết quả đấu giá biển số xe được cập nhật liên tục sau khi phiên đấu giá kết thúc.

Cập nhật phiên 13h30-14h30:

 • Phiên đấu giá biển số  90A - 222.22 đã kết thúc, mức giá cao nhất đặt mua biển số này là 605 triệu đồng.
 • Phiên đấu giá biển số 43A - 777.79 đã kết thúc, mức giá cao nhất đặt mua biển số này là 605 triệu đồng.
 • Phiên đấu giá biển số 36A - 989.99 đã kết thúc, mức giá cao nhất đặt mua biển số này là 520 triệu đồng.

Cập nhật phiên 14h45-15h45:

 • Phiên đấu giá biển số  66A - 233.33 đã kết thúc, mức giá cao nhất đặt mua biển số này là 45 triệu đồng.
 • Phiên đấu giá biển số  30K - 568.88 đã kết thúc, mức giá cao nhất đặt mua biển số này là 535 triệu đồng.
 • Phiên đấu giá biển số  92A - 366.66 đã kết thúc, mức giá cao nhất đặt mua biển số này là 120 triệu đồng.

Cập nhật phiên 16h-17h:

 • Phiên đấu giá biển số 25A - 068.68 đã kết thúc, mức giá cao nhất đặt mua biển số này là 160 triệu đồng.
 • Phiên đấu giá biển số 38A - 555.55 đã kết thúc, mức giá cao nhất đặt mua biển số này là 1.115 tỷ đồng.
 • Phiên đấu giá biển số  51K - 888.68 đã kết thúc, mức giá cao nhất đặt mua biển số này là 750 triệu đồng.

Kết quả đấu giá biển số xe sáng 22/9 như sau:

Biển số Tỉnh (Thành phố) Giá trúng đấu giá (triệu đồng)
51K - 868.68 Thành phố Hồ Chí Minh 4.860
66A - 234.56 Tỉnh Đồng Tháp 255
20A - 686.88 Tỉnh Thái Nguyên 560
99A - 668.68 Tỉnh Bắc Ninh 545
35A - 366.66 Tỉnh Ninh Bình 545
61K - 268.68 Tỉnh Bình Dương 1.135
51K - 777.77 Thành phố Hồ Chí Minh 3.640
81A - 367.89 Tỉnh Gia Lai 450
15K - 166.88 Thành phố Hải Phòng 920

Xem thêm:

=> Kết quả đấu giá biển số xe sáng 21/09: 20A-688.88 hơn 1 tỷ đồng

=> Kết quả đấu giá biển số xe chiều 21/09: Xuất hiện biển số trúng đấu giá chỉ 45 triệu đồng

=> Kết quả đấu giá biển số xe sáng 22/09: 51K-777.77 có giá 3.64 tỷ đồng

Theo thông báo từ phía Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, thời gian phiên đấu giá tiếp theo là ngày 25-9 với 48 biển số. Có 6 khung giờ diễn ra các phiên đấu giá cùng ngày. Để tham gia, khách hàng cần đặt trước 40 triệu đồng cùng 100.000 đồng chi phí đấu giá trước 16h30 ngày 22-9.

Danh sách 47 biển số được đấu giá vào ngày 25/9:

8h-9h 9h15 - 10h15 10h30-11h30 13h30 - 14h30 14h45 - 15h45 16h - 17h
77A-288.99 30K-555.79 98A-668.68 30K-559.55 15K-189.99 64A-168.68
30K-599.99 60K-388.88 51K-909.09 30K-616.68 51K-898.89 30K-598.89
81A-368.68 30K-567.88 14A-799.99 30K-565.68 95A-111.11 74A-234.56
51K-888.66 99A-666.86 30K-599.95 51K-979.79 64A-166.88 14A-828.88
30K-538.38 90A-226.66 38A-559.99 51K-866.89 30K-596.69 77A-289.89
30K-569.69 30K-616.89 51K-899.99 65A-388.88 78A-177.77 99A-658.88
66A-228.88 65A-389.99 30K-566.11 30K-396.66 99A-656.99 30K-568.79
51K-777.79 34A-696.68 37K-188.88   88A-617.89 77A-289.99

Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe