Kết quả đấu giá biển số xe sáng ngày 29/9: Biển số được đấu giá cao nhất thuộc về 51K - 979.99

12:51 | 29/09/2023 - Mai Hương
Theo dõi Auto5 trên
Trong sáng ngày 29/9, 59 biển số được đưa lên sàn đấu giá. Trong đó biển số được đấu giá cao nhất là 51K - 979.99 với giá 670 triệu đồng.

Nếu như trong phiên đấu giá biển số xe lần thứ 1 có phần gây sốt khi đội giá quá cao so với mức tưởng tượng thì những phiên đấu giá gần đây có phần hạ nhiệt và đang dần quay về đúng "giá trị thực" của từng biển số.

Kết quả trúng đấu giá biển số xe sáng ngày 29/9 được cập nhật chi tiết ở bảng dưới đây:

8h-9h 9h15-10h15 10h30-11h30
30K - 520.02 105 63A - 266.68 60 71A - 169.69 105
51K - 866.86 365 99A - 683.86 155 26A - 179.79 120
51K - 979.99 670 77A - 292.88 40 81A - 358.88 80
30K - 448.88 130 66A - 239.39 120 19A - 556.66 95
30K - 516.68 150 51K - 793.79 120 85A - 113.13 70
14A - 833.99 420 30K - 535.35 130 30K - 557.57 130
24A - 242.68 40 30K - 568.89 345 30K - 585.86 295
23A - 133.88 40 30K - 444.33 60 51K - 968.68 650
90A - 221.99 40 69A - 136.36 40 51K - 858.68 140
75A - 333.88 70 14A - 833.68 185 30K - 606.06 310
30K - 516.16 250 37K - 198.89 65 84A - 119.99 40
30K - 512.38 60 35A - 356.68 40 60K - 339.39 215
51K - 911.00 40 61K - 269.99 60 70A - 468.68 75
51K - 783.79 40 72A - 724.68 40 79A - 468.68 270
51K - 786.68 45 51K - 898.79 95 51K - 975.79 110
76A - 279.89 40 51K - 838.68 470 51K - 791.79 145
70A - 456.79 40 30K - 618.79 60 30K - 615.18 50
65A - 396.96 60 30K - 599.58 80 30K - 559.11 120
47A - 597.89 55 30K - 619.88 65 30K - 555.25 245
38A - 559.88 40     82A - 122.68 40

Trong đó biển số trúng đấu giá cao nhất là 51K - 979.99 với mức giá 670 triệu đồng. 14 biển số được chốt giá thấp nhất với mức giá 40 triệu đồng.

Trong phiên đấu giá chiều ngày 28/9, biển số trúng đấu giá cao nhất là 65A - 390.39 với mức giá 250 triệu đồng. 4 biển số được chốt giá thấp nhất là 51K - 828.89, 19A - 558.88, 68A - 303.66, 81A - 363.68 với mức giá 40 triệu đồng.

Chiều nay 29/9 sẽ không có phiên đấu giá nào diễn ra. Phiên đấu giá tiếp theo diễn ra vào sáng ngày 30/9.

Danh sách biển số xe đưa lên sàn đấu giá sáng ngày 30/9 như sau:

8h-9h: 30K-455.88, 51K-811.68; 51K-822.68, 51K-966.99, 76A-236.79, 81A-355.68, 37K-199.99, 61K-282.38, 30K-558.58, 69A-135.79, 65A-392.39, 30K-519.75, 30K-555.85, 43A-797.99, 63A-263.68, 99A-666.22, 37K-236.88, 30K-555.89, 30K-578.99, 35A-355.99.

9h15-10h15: 30K-616.56, 30K-511.66, 30K-511.66, 30K-585.79, 35A-365.68, 25A-069.69, 15K-167.89, 60K-399.39, 30K-595.99, 47A-597.79.

=> Xem thêm: Kết quả đấu giá biển số xe chiều ngày 28/9: Xuất hiện thêm biển đẹp "không ai đấu giá"

Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe