Kết quả đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến ngày 18/12: Xuất hiện biển số trúng đấu giá tới 1,6 tỷ đồng

10:28 | 18/12/2023 - Mai Hương
Theo dõi Auto5 trên
Trong ngày 18.12, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 7.000 biển số trong 10 khung giờ.

Đặc biệt trong phiên đấu giá hôm nay sẽ xuất hiện hàng loạt biển số tam hoa, tứ quý, sảnh tiến siêu đẹp như: 38A-567.89; 88A-666.68; 14A-866.68; 72A-779.79;

Theo thông báo, từ phiên đấu giá thứ 2, thời gian đấu giá mỗi biển số sẽ giảm xuống còn 1 nửa, tương ứng với việc giảm từ 60 phút xuống còn 30 phút/ biển số.

Dưới đây là kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày hôm nay 18/12 được cập nhật theo từng khung giờ.

Khung giờ 8h00 - 8h30

Khung giờ 8h00 – 8h30 đấu giá biển số xe sáng ngày 18/12 ghi nhận:

 • 18 biển số được đấu giá thành công
 • 11 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 38A - 567.89 (Hà Tĩnh) với 1,6 tỷ đồng.
 • 0 biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 256.66 90.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe con 35A - 399.93 50.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 258.68 65.000.000 đ
Tỉnh Lâm Đồng Xe con 49A - 633.33 100.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 567.89 1.600.000.000 đ
Tỉnh Vĩnh Phúc Xe con 88A - 666.68 865.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe con 35A - 379.79 305.000.000 đ
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Xe con 72A - 779.79 915.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 866.68 400.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 919.88 110.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 663.33 135.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 662.66 240.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 922.91 65.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 938.38 230.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 926.26 80.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 939.89 365.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 900.90 45.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 219.89 50.000.000 đ

Khung giờ 8h45 - 9h15

Khung giờ 8h45 - 9h15 đấu giá biển số xe sáng ngày 18/12 ghi nhận:

 • 15 biển số được đấu giá thành công
 • 7 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 679.79 (Hà Nội) với 1,215 tỷ đồng.
 • 0 biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Đồng Nai Xe tải 60C - 688.68 130.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe tải 60C - 686.88 50.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 569.99 430.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 679.79 1.215.000.000 đ
Tỉnh Vĩnh Phúc Xe con 88A - 656.66 215.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe con 35A - 379.99 185.000.000 đ
Tỉnh Bình Thuận Xe con 86A - 279.79 390.000.000 đ
Thành phố Đà Nẵng Xe con 43A - 818.18 95.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 998.89 400.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 985.89 55.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L - 028.88 90.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 663.36 90.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30L - 000.39 50.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30L - 000.33 80.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 661.39 55.000.000 đ

Khung giờ 9h30 - 10h00

Khung giờ 9h30 - 10h00 đấu giá biển số xe sáng ngày 18/12 ghi nhận:

 • 16 biển số được đấu giá thành công
 • 6 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 38A - 568.68 (Hà Tĩnh) với 1,02 tỷ đồng.
 • 0 biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 567.67 130.000.000 đ
Tỉnh Đắk Lắk Xe con 47A - 666.65 50.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe con 35A - 382.22 50.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 683.86 85.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe tải 60C - 686.68 75.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 568.68 1.020.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 665.66 310.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe tải 29K - 099.99 520.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 568.86 85.000.000 đ
Tỉnh Vĩnh Phúc Xe con 88A - 656.88 95.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 255.88 100.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30L - 000.99 160.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 999.01 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 662.22 80.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 919.83 50.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 945.99 85.000.000 đ

Khung giờ 10h15 - 10h45

Khung giờ 10h15 - 10h45 đấu giá biển số xe sáng ngày 18/12 ghi nhận:

 • 21 biển số được đấu giá thành công
 • 11 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 88A - 668.68 (Vĩnh Phúc) với 825 triệu đồng.
 • 0 biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 665.56 100.000.000 đ
Tỉnh Vĩnh Phúc Xe con 88A - 668.68 825.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 838.38 600.000.000 đ
Tỉnh Sóc Trăng Xe con 83A - 167.89 345.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 888.99 355.000.000 đ
Tỉnh Đắk Lắk Xe con 47A - 679.79 210.000.000 đ
Tỉnh Thái Bình Xe con 17A - 396.66 95.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe tải 29K - 088.88 55.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L - 299.79 100.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 661.68 155.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 919.89 165.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L - 029.99 70.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 911.89 45.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 893.98 45.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 665.68 95.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 661.86 90.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 866.68 600.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 568.89 70.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 255.68 110.000.000 đ
Tỉnh Hà Nam Xe con 90A - 256.78 55.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe tải 35C - 155.55 65.000.000 đ

Khung giờ 11h00 - 11h30

Khung giờ 11h00 - 11h30 đấu giá biển số xe sáng ngày 18/12 ghi nhận:

 • 19 biển số được đấu giá thành công
 • 8 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 663.68 (Hà Nội) với 240 triệu đồng.
 • 2 biển số nào trúng đấu giá ngang mức cọc (40 triệu đồng).
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 997.77 150.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 567.99 195.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 256.56 70.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 665.55 160.000.000 đ
Tỉnh Đắk Lắk Xe con 47A - 629.99 75.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 256.88 50.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe tải 15C - 455.55 65.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 662.68 180.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 663.88 170.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 962.96 45.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 919.86 135.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30L - 123.69 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 663.68 240.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 662.99 60.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 663.63 95.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 662.69 50.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51L - 026.26 40.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe con 35A - 378.88 45.000.000 đ
Thành phố Đà Nẵng Xe tải 43C - 288.88 180.000.000 đ

Kết quả đấu giá biển số xe trong các khung giờ tiếp theo sẽ liên tục được cập nhật.

Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe