Tăng phí sát hạch lái xe lên tới 50% từ ngày 1/8/2023

14:25 | 31/07/2023 - Loanh Quanh
Theo dõi Auto5 trên
Phí sát hạch lái xe sẽ tăng 40.000 - 180.000 đồng (tương ứng 10 - 50%), đồng thời bổ sung thêm lệ phí thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng.

Từ ngày 1/8/2023, phí sát hạch lái xe sẽ áp dụng theo quy định mới tại Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 7/6/2023 của Bộ Tài chính - quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo đó, mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 gồm:

  • Sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ là 40.000 đồng/lần.
  • Sát hạch thực hành là 70.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so mức cũ 50.000 đồng/lần.
Tìm hiểu quy trình mới thi sát hạch lái xe máy | Tạp chí Giao thông vận tải
Tìm hiểu quy trình mới thi sát hạch lái xe máy | Tạp chí Giao thông vận tải

=> Như vậy, tổng chi phí sát hạch lái xe hạng A1, A2, A3 và A4 tăng 40.000 đồng

Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F gồm:

  • Phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng/lần, tăng 10.000 đồng so với mức cũ là 90.000 đồng/lần
  • Sát hạch thực hành trong sa hình là 350.000 đồng/lần, tăng 50.000 đồng so với mức cũ là 300.000 đồng/lần
  • Sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ 60.000 đồng/lần
  • Đặc biệt, bổ sung mức phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần
Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe từ 10-20%
Dự kiến tăng phí sát hạch lái xe từ 10-20%

=> Như vậy, tổng chi phí sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E và F tăng khoảng 180.000 đồng

Phí sát hạch lái xe tăng từ 10-50% kể từ ngày 1/8/2023
Phí sát hạch lái xe tăng từ 10-50% kể từ ngày 1/8/2023

Theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC, tổ chức thu phí, lệ phí là Cục Đường bộ Việt Nam và cơ quan quản lý đường bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 37/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/8/2023, thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Như vậy, so với mức thu lệ phí hiện hành được quy định tại Thông tư 188/2016/TT-BTC, mức thu mới sẽ tăng từ 10-50%, đồng thời, bổ sung thêm lệ phí thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng.

Ngoài lệ phí sát hạch lái xe, mức lệ phí cấp GPLX và chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện cũng được điều chỉnh từ ngày 1/8/2023. Cụ thể, mức lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế là 135.000 đồng/lần.

(Theo: VTV News)

Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe