Kết quả đấu giá biển số xe sáng 3/10: Loạt biển đẹp "đồng giá" 40 triệu đồng

12:05 | 03/10/2023 - Mai Hương
Theo dõi Auto5 trên
Trong sáng 3/10 có 49 biển số xe ô tô được đưa lên sàn đấu giá. Trong đó có gần 1 nửa biển số được chốt với mức giá khởi điểm 40 triệu đồng.

Kết quả đấu giá 49 biển số xe trong sáng ngày 3/10 như sau:

8h - 9h 9h30 - 10h30
99A - 666.65 170 19A - 558.68 75 34A - 695.66 40 12A - 220.68 40
98A - 639.99 60 15K - 185.99 55 95A - 111.19 40 99A - 665.66 415
36A - 998.99 425 14A - 792.89 40 19A - 557.99 45 99A - 655.88 85
37K - 229.99 125 73A - 313.68 40 81C - 235.79 40 98A - 665.66 155
88C - 268.88 85 30K - 519.77 100 36A - 992.99 245 98A - 655.66 40
43A - 777.99 345 12A - 218.66 40 12A - 219.89 40 51K - 808.08 440
90A - 222.28 85 24A - 248.68 40 30K - 519.84 40 51K - 889.99 1.485
90A - 222.26 70 23A - 129.39 40 27A - 101.68 40 99A - 665.68 95
88A - 629.99 165 22A - 202.66 40 26A - 180.88 40 38A - 555.59 190
30K - 519.59 105 21A - 172.88 40 35A - 365.79 80 37K - 238.38 100
30K - 486.99 115 69A - 136.88 60 14A - 826.61 40 43A - 799.79 480
61K - 298.98 610 66A - 238.87 40 14A - 819.96 40 90A - 222.88 80
            73A - 318.88 90

Biển số trúng đấu giá cao nhất là 51K - 889.99 với mức giá 1.485 tỷ đồng. 19 biển số được chốt giá thấp nhất với mức giá khởi điểm 40 triệu đồng.

Có thể nói đây là phiên đấu giá đầu tiên có nhiều biển số trúng đấu giá với số tiền chỉ bằng giá đặt cọc biển số.

Sau hàng trăm phiên đấu giá diễn ra từ ngày 15/9 - 30/9, mức giá trúng đấu giá cao nhất là 32,340 tỷ đồng thuộc về biển số 51K-888.88. Ngoài ra, biển 30K-555.55 trúng ở mức hơn 14 tỷ đồng; 99A-666.66 hơn 4 tỷ đồng; 36A-999.99 hơn 7 tỷ đồng...

Danh sách 50 biển số trúng đấu giá chiều ngày 3/10 như sau:

13h30 - 14h30 15h - 16h
30K555.56 30K525.36 98A626.26 37K226.66
30K523.07 37K186.99 38A557.77

30K523.58

30K523.07 61K293.93 90A225.55 24A251.99
49A626.26 99A668.81 24A249.91 43A798.88
37K234.99 98A661.33 99A668.86 72A702.89
43A777.89 90A228.68 36A966.99 30K526.79
51K909.99 30K522.12 90A222.99 72A738.79
30K519.91 72A733.88 73A311.19 98A626.66
37K233.99 25A067.68 43A778.79 23C078.68
98A656.89 99A666.39 38A558.55 37K225.55
98A668.66 72A722.99 72A737.39 36A969.79
26A178.99 30K525.88 15K159.59 30K598.98
  99A666.63   99A666.68

Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe