Kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày 2/11: Biển ngũ quý 2 Nghệ An chốt giá khó tin

16:00 | 02/11/2023 - Quang Anh
Theo dõi Auto5 trên
Ngày 2/11, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) và Bộ Công an sẽ tổ chức đấu giá 501 biển số xe ô tô với 4 khung giờ kéo dài từ 8h30 đến 16h00.

Phiên đấu giá biển số đẹp ngày 2/11 có sự góp mặt của 501 chiếc biển, được chia làm 4 khung giờ đấu giá gồm 8h30 – 9h30, 10h00 – 11h00, 13h30 – 14h30 và 15h00 – 16h00.

 Dưới đây là kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày hôm nay 2/11, được cập nhật theo từng khung giờ.

Khung 8h30 – 9h30

Khung giờ 8h30 – 9h30 đấu giá biển số xe sáng ngày 2/11 ghi nhận:

 • 13/125 biển số được đấu giá thành công, những biển còn lại không có ai đăng ký đấu giá
 • 5 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc)
 • Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 37K - 222.22 (Nghệ An) với 1,395 tỷ đồng
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 959.86 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 458.66 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 977.88 50.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 539.68 40.000.000 đ
Tỉnh Lạng Sơn Xe con 12A - 217.88 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 655.68 45.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 966.77 75.000.000 đ
Tỉnh Tiền Giang Xe con 63A - 266.99 65.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 768.99 85.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 222.22 1.395.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 896.69 75.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 667.86 40.000.000 đ
Tỉnh Gia Lai Xe con 81A - 356.88 40.000.000 đ

Khung 10h00 – 11h00

Khung giờ 10h00 – 11h00 đấu giá biển số xe sáng ngày 2/11 ghi nhận:

 • 16/125 biển số được đấu giá thành công, những biển còn lại không có ai đăng ký đấu giá
 • 3 biển số xe trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng
 • 11 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc)
 • Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 20A - 681.68 (Thái Nguyên) và 51K - 937.37 (TP. HCM) với 120 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Bình Thuận Xe con 86A - 265.66 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 677.66 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Thuận Xe con 86A - 267.68 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 404.04 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 396.88 40.000.000 đ
Tỉnh Lâm Đồng Xe con 49A - 588.66 40.000.000 đ
Thành phố Đà Nẵng Xe con 43A - 789.98 70.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 573.66 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 433.55 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe tải 51D - 933.39 115.000.000 đ
Tỉnh Thái Nguyên Xe con 20A - 681.68 120.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 937.37 120.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 545.45 40.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe con 35A - 361.66 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 833.77 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe tải 51D - 939.86 45.000.000 đ

Khung 13h30 – 14h30

Khung giờ 13h30 – 14h30 đấu giá biển số xe chiều ngày 2/11 ghi nhận:

 • 19/125 biển số được đấu giá thành công, những biển còn lại không có ai đăng ký đấu giá
 • 4 biển số xe trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng
 • 11 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc)
 • Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất: 51K - 779.89 (TP. HCM) với 195 triệu đồng
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 636.99 65.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 626.88 105.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 638.89 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 625.66 40.000.000 đ
Tỉnh Trà Vinh Xe con 84A - 119.89 40.000.000 đ
Tỉnh Vĩnh Phúc Xe con 88A - 638.39 40.000.000 đ
Tỉnh Hòa Bình Xe con 28A - 199.89 40.000.000 đ
Tỉnh Sơn La Xe con 26A - 182.88 40.000.000 đ
Tỉnh Hà Giang Xe con 23A - 133.99 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 998.69 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 986.99 105.000.000 đ
Tỉnh Hải Dương Xe con 34A - 708.66 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 185.58 50.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 885.69 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 866.69 45.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 613.66 140.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 610.66 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 800.11 50.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 779.89 195.000.000 đ

Khung 15h00 – 16h00

Khung giờ 15h00 – 16h00 đấu giá biển số xe chiều ngày 2/11 ghi nhận:

 • 23/126 biển số được đấu giá thành công, những biển còn lại không có ai đăng ký đấu giá
 • 2 biển số xe trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng
 • 15 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc)
 • Biển số trúng đấu giá với mức cao nhất:  36A - 959.88 (Thanh Hóa) với 110 triệu đồng
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Hải Dương Xe con 34A - 733.68 40.000.000 đ
Tỉnh Thái Bình Xe con 17A - 385.99 40.000.000 đ
Tỉnh Thái Bình Xe con 17A - 383.89 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 167.68 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 997.68 55.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 962.66 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 959.88 110.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 912.39 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 910.89 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 828.39 50.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 581.66 85.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe tải 29K - 036.99 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 801.01 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 800.33 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Thuận Xe con 86A - 267.88 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ngãi Xe con 76A - 226.26 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 665.89 55.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 651.68 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 298.99 65.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 262.68 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe tải 60C - 666.63 40.000.000 đ
Tỉnh Lâm Đồng Xe tải 49C - 333.39 65.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 259.59 105.000.000 đ

>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 02/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 31/10
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 28/10
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 27/10
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 26/10

Theo tv.thoibaovhnt.com.vn - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe