Kết quả đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến ngày 24/11: Thêm biển trúng đấu giá cả tỷ đồng

16:00 | 24/11/2023 - Quang Anh
Theo dõi Auto5 trên
Ngày 24/11, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) và Bộ Công an sẽ tổ chức đấu giá 1.111 biển số xe ô tô với 4 khung giờ kéo dài từ 8h30 đến 16h00.

Phiên đấu giá biển số đẹp ngày 24/11 có sự góp mặt của 1.111 chiếc biển, được chia làm 4 khung giờ đấu giá gồm 8h30 – 9h30, 10h00 – 11h00, 13h30 – 14h30 và 15h00 – 16h00.

Danh sách biển số chờ đấu giá

Dưới đây là kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày hôm nay 24/11, được cập nhật theo từng khung giờ.

Khung 8h30 – 9h30

Khung giờ 8h30 – 9h30 đấu giá biển số xe sáng ngày 24/11 ghi nhận:

 • 31/275 biển số được đấu giá thành công,  những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • 5 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • 19 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 51K - 777.79 (TPHCM) với 1,06 tỷ đồng.
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Long An Xe con 62A - 368.89 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ngãi Xe con 76A - 239.79 180.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 626.79 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe tải 98C - 316.66 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Thuận Xe con 86A - 269.79 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 391.79 65.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 257.89 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 289.98 75.000.000 đ
Thành phố Đà Nẵng Xe con 43A - 779.89 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 379.88 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 592.69 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 603.66 50.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 218.88 105.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 227.79 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 777.79 1.060.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 926.86 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 972.79 50.000.000 đ
Thành phố Cần Thơ Xe con 65A - 388.88 380.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 851.68 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 877.99 240.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 882.86 60.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 486.39 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 496.79 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 532.99 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 538.39 70.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 541.11 40.000.000 đ
Tỉnh Lạng Sơn Xe con 12A - 216.86 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 173.66 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 179.69 40.000.000 đ
Tỉnh Tuyên Quang Xe con 22A - 202.02 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 416.88 40.000.000 đ

Khung 10h00 – 11h00

Khung giờ 10h00 – 11h00 đấu giá biển số xe sáng ngày 24/11 ghi nhận:

 • 23/275 biển số được đấu giá thành công,  những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • Không có biển số nào trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • 18 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 513.88 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 536.99 85.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 945.99 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 798.68 90.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 865.89 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 983.66 40.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 219.88 40.000.000 đ
Tỉnh Thái Nguyên Xe con 20A - 693.89 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 445.99 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 455.77 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 813.66 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 151.66 40.000.000 đ
Tỉnh Nam Định Xe con 18A - 393.66 40.000.000 đ
Tỉnh Gia Lai Xe con 81A - 366.79 50.000.000 đ
Tỉnh Bình Thuận Xe con 86A - 266.69 50.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe tải 98C - 309.99 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 667.79 40.000.000 đ
Tỉnh Vĩnh Phúc Xe con 88A - 638.66 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 377.89 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 297.77 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 299.88 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 363.88 70.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 369.96 40.000.000 đ

Khung 13h30 – 14h30

Khung giờ 13h30 – 14h30 đấu giá biển số xe chiều ngày 24/11 ghi nhận:

 • 27/275 biển số được đấu giá thành công,  những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • Không có biển số nào trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • 19 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 285.58 40.000.000 đ
Tỉnh Kiên Giang Xe con 68A - 287.89 40.000.000 đ
Tỉnh Gia Lai Xe con 81A - 356.66 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 676.88 55.000.000 đ
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Xe con 72A - 747.47 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 399.66 75.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 268.69 65.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 335.79 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 397.77 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 529.66 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 551.69 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 561.86 70.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 961.88 40.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 222.57 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 780.68 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 926.79 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 981.11 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 996.79 45.000.000 đ
Tỉnh Thái Nguyên Xe con 20A - 688.69 55.000.000 đ
Tỉnh Sơn La Xe con 26A - 181.79 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe khách 29B - 642.22 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe tải 29K - 057.89 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 503.79 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 819.79 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 147.68 40.000.000 đ
Tỉnh Phú Thọ Xe tải 19C - 218.88 40.000.000 đ
Tỉnh Thái Nguyên Xe con 20A - 686.69 55.000.000 đ

Khung 15h00 – 16h00

Khung giờ 15h00 – 16h00 đấu giá biển số xe chiều ngày 24/11 ghi nhận:

 • 27/286 biển số được đấu giá thành công, 1 chiếc không ai đấu giá và những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • Không có biển số nào trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • 26 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Hải Dương Xe con 34A - 695.88 40.000.000 đ
Tỉnh Ninh Bình Xe con 35A - 363.66 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 993.66 60.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe tải 36C - 444.44 80.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36K - 001.11 40.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 216.86 40.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 235.55 40.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 555.89 50.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 562.89 40.000.000 đ
Tỉnh Đắk Lắk Xe con 47A - 596.66 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 767.66 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 880.68 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 512.66 55.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 520.66 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 530.39 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 554.99 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 561.11 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 602.88 55.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 792.79 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 823.66 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 823.89 45.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 833.79 40.000.000 đ
Tỉnh Phú Thọ Xe con 19A - 556.79 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 438.68 0 đ
Tỉnh Hưng Yên Xe con 89A - 416.89 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Nam Xe con 92A - 368.89 40.000.000 đ
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Xe con 72A - 728.68 50.000.000 đ
Tỉnh Quảng Bình Xe con 73A - 306.66 65.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 663.88 55.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 679.68 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Phước Xe con 93A - 437.79 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 657.89 65.000.000 đ
Tỉnh Tây Ninh Xe con 70A - 481.88 40.000.000 đ
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Xe con 72A - 706.66 45.000.000 đ
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Xe con 72A - 722.79 70.000.000 đ
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Xe con 72A - 725.79 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 336.39 40.000.000 đ
Thành phố Cần Thơ Xe con 65A - 386.39 40.000.000 đ
Tỉnh Cà Mau Xe con 69A - 138.88 40.000.000 đ

>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 23/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 22/11

>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 21/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 17/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 16/11

Danh sách 1.149 biển số đấu giá ngày 24/11/2023

Theo ArtTimes - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe