Kết quả đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến ngày 23/11: Nhiều biển số "vip" lên sàn

16:00 | 23/11/2023 - Quang Anh
Theo dõi Auto5 trên
Ngày 23/11, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) và Bộ Công an sẽ tổ chức đấu giá 1.149 biển số xe ô tô với 4 khung giờ kéo dài từ 8h30 đến 16h00.

Phiên đấu giá biển số đẹp ngày 23/11 có sự góp mặt của 1.149 chiếc biển, được chia làm 4 khung giờ đấu giá gồm 8h30 – 9h30, 10h00 – 11h00, 13h30 – 14h30 và 15h00 – 16h00.

Dưới đây là kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày hôm nay 23/11, được cập nhật theo từng khung giờ.

Khung 8h30 – 9h30

Khung giờ 8h30 – 9h30 đấu giá biển số xe sáng ngày 23/11 ghi nhận:

 • 34/285 biển số được đấu giá thành công, 2 chiếc không có ai trả giá và những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • 2 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • 27 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 51K - 979.79 (TPHCM) với 2,59 tỷ đồng.
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 278.89 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 288.66 65.000.000 đ
Thành phố Cần Thơ Xe con 65A - 393.69 55.000.000 đ
Tỉnh Lâm Đồng Xe con 49A - 588.89 40.000.000 đ
Tỉnh Lâm Đồng Xe con 49A - 617.79 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 396.66 55.000.000 đ
Tỉnh An Giang Xe con 67A - 272.22 40.000.000 đ
Tỉnh Cà Mau Xe con 69A - 136.89 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ngãi Xe con 76A - 234.68 40.000.000 đ
Tỉnh Hậu Giang Xe con 95A - 109.99 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 682.79 40.000.000 đ
Tỉnh Phú Yên Xe con 78A - 179.89 40.000.000 đ
Tỉnh Nam Định Xe con 18A - 385.58 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 799.99 705.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 800.00 65.000.000 đ
Tỉnh Yên Bái Xe con 21A - 175.55 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 401.89 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 444.41 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 492.99 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 508.86 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 512.69 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 529.88 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 603.88 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 999.77 40.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 199.66 40.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 212.22 70.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 224.68 40.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 533.68 40.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 533.99 40.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe con 38A - 549.99 40.000.000 đ
Tỉnh Hà Tĩnh Xe tải 38C - 199.88 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 797.68 0 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 876.89 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 915.55 0 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 979.79 2.590.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 554.66 40.000.000 đ

Khung 10h00 – 11h00

Khung giờ 10h00 – 11h00 đấu giá biển số xe sáng ngày 23/11 ghi nhận:

 • 26/285 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • 2 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng.
 • 19 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 615.69 (Hà Nội) với 140 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Thái Nguyên Xe con 20A - 682.66 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 401.01 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 511.69 50.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 532.69 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 800.89 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 831.89 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 183.69 40.000.000 đ
Tỉnh Thái Bình Xe con 17A - 378.88 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 615.69 140.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 983.89 70.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 998.86 105.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 999.55 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 909.86 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 917.89 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 925.66 40.000.000 đ
Tỉnh Nghệ An Xe con 37K - 182.88 60.000.000 đ
Thành phố Cần Thơ Xe con 65A - 399.66 50.000.000 đ
Tỉnh Cà Mau Xe con 69A - 137.89 40.000.000 đ
Tỉnh Cà Mau Xe con 69A - 139.89 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 256.88 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 297.89 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ngãi Xe con 76A - 234.79 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ngãi Xe con 76A - 239.39 80.000.000 đ
Tỉnh Bình Phước Xe con 93A - 433.39 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Ninh Xe con 99A - 682.66 40.000.000 đ
Tỉnh Hà Nam Xe con 90A - 229.79 40.000.000 đ

Khung 13h30 – 14h30

Khung giờ 13h30 – 14h30 đấu giá biển số xe chiều ngày 23/11 ghi nhận:

 • 27/285 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • Duy nhất 1 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng: 51K - 936.99 (TPHCM) với 160 triệu đồng.
 • 19 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 757.68 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 846.46 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 936.99 160.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 345.55 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 869.96 60.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 903.69 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 919.66 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 408.68 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 605.68 90.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 615.86 70.000.000 đ
Tỉnh Hải Dương Xe con 34A - 695.89 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 965.86 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 808.68 75.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 147.77 40.000.000 đ
Tỉnh Thái Nguyên Xe con 20A - 698.68 45.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 400.77 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 991.11 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 400.00 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 256.68 40.000.000 đ
Tỉnh Bình Dương Xe con 61K - 288.79 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 396.68 40.000.000 đ
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 396.96 50.000.000 đ
Tỉnh Gia Lai Xe con 81A - 358.68 40.000.000 đ
Tỉnh Tiền Giang Xe con 63A - 259.99 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 658.86 40.000.000 đ
Tỉnh Bắc Giang Xe con 98A - 666.11 45.000.000 đ
Tỉnh Hà Nam Xe con 90A - 229.88 60.000.000 đ

Khung 15h00 – 16h00

Khung giờ 15h00 – 16h00 đấu giá biển số xe chiều ngày 23/11 ghi nhận:

 • 27/294 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá.
 • 2 biển số trúng đấu giá trên mức 100 triệu đồng
 • 20 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).
 • Biển số trúng đấu giá cao nhất: 30K - 525.66 (Hà Nội) với 360 triệu đồng.
Tỉnh/Thành phố Loại xe Biển số Giá trúng đấu giá
Tỉnh Đồng Nai Xe con 60K - 396.69 40.000.000 đ
Tỉnh Tiền Giang Xe con 63A - 265.66 40.000.000 đ
Tỉnh Cà Mau Xe con 69A - 133.39 45.000.000 đ
Thành phố Đà Nẵng Xe con 43A - 779.88 40.000.000 đ
Thành phố Đà Nẵng Xe con 43A - 788.89 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Bình Xe con 73A - 305.66 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Bình Xe con 73A - 317.77 40.000.000 đ
Tỉnh Khánh Hòa Xe con 79A - 488.86 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 525.66 360.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 531.11 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 534.86 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 537.99 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 553.86 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 570.99 40.000.000 đ
Tỉnh Quảng Ninh Xe con 14A - 832.86 40.000.000 đ
Thành phố Hải Phòng Xe con 15K - 179.88 65.000.000 đ
Tỉnh Phú Thọ Xe con 19A - 555.54 40.000.000 đ
Tỉnh Thái Nguyên Xe con 20A - 693.69 75.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 419.89 40.000.000 đ
Thành phố Hà Nội Xe con 30K - 573.99 60.000.000 đ
Tỉnh Hải Dương Xe con 34A - 726.89 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 982.86 50.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 983.69 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 986.88 210.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 896.86 40.000.000 đ
Tỉnh Thanh Hóa Xe con 36A - 992.86 40.000.000 đ
Thành phố Hồ Chí Minh Xe con 51K - 806.89 40.000.000 đ

>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 22/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 21/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 17/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 16/11
>>> Kết quả đấu giá biển số xe ngày 15/11

Danh sách 1.149 biển số đấu giá ngày 23/11/2023

Theo ArtTimes - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất
Mẫu xe