Từ khóa: việt nam tiêu thụ hơn 300.000 xe ô tô năm 2016