Từ khóa: mỗi người chỉ được sở hữu một biển số ô tô