Từ khóa: làm 5km đường cao tốc trong 2 ngày với giá 8 tỷ