Nội thất VinFast Lux SA2.0: Đánh giá & hình ảnh thực tế