Nội thất VinFast President: Đánh giá & hình ảnh thực tế