Nội thất VinFast Lux A2.0: Đánh giá & hình ảnh thực tế