Nội thất VinFast Fadil: Đánh giá & hình ảnh thực tế