Nội thất Mercedes GLB: Đánh giá & hình ảnh thực tế