Nội thất Mercedes G-Class: Đánh giá & hình ảnh thực tế