Nội thất Mercedes A-Class: Đánh giá & hình ảnh thực tế