Nội thất Mazda BT-50 2021: Đánh giá & hình ảnh thực tế