Kết quả đấu giá biển số sáng 25/9: Hội tụ nhiều biển số tứ quý đẹp

Kết quả đấu giá biển số sáng 25/9: Hội tụ nhiều biển số tứ quý đẹp, xuất hiện biển số trúng đấu giá chỉ 40 triệu đồng

09:11 | 25/09/2023 - Mai Hương
Theo dõi Auto5 trên
Trong sáng ngày 25/9, có tất cả 24 biển số được đưa ra đấu giá. Bao gồm các biển số sau: 77A-288.99; 30K-599.99; 81A-368.68; 51K-888.66; 30K-538.38; 30K-569.69; 66A-228.88, 51K-777.79, 30K-555.79; 60K-388.88; 30K-567.88; 99A-666.86; 90A-226.66; 30K-616.89; 65A-389.99; 34A-696.68, 98A-668.68; 51K-909.09; 14A-799.99; 30K-599.95; 38A-559.99; 51K-899.99; 30K-566.11, 37K-188.88.

Khung giờ đấu giá biển số xe sáng ngày 25/9 chi tiết ở dưới bảng sau:

8h-9h 9h15 - 10h15 10h30-11h30
77A-288.99 30K-555.79 98A-668.68
30K-599.99 60K-388.88 51K-909.09
81A-368.68 30K-567.88 14A-799.99
51K-888.66 99A-666.86 30K-599.95
30K-538.38 90A-226.66 38A-559.99
30K-569.69 30K-616.89 51K-899.99
66A-228.88 65A-389.99 30K-566.11
51K-777.79 34A-696.68 37K-188.88

Kết quả đấu giá biển số xe được cập nhật liên tục sau khi phiên đấu giá kết thúc.

Cập nhật phiên 8h - 9h:

Số thứ tự Biển số Giá trúng đấu giá (triệu đồng)
1 66A - 228.88 330
2 30K - 538.38 115
3 30K - 569.69 320
4 51K - 777.79 505
5 51K - 888.66 110
6 81A - 368.68 270
7 30K - 599.99 1.790
8 77A - 288.99 255

Cập nhật phiên 9h15 - 10h15:

Số thứ tự Biển số Giá trúng đấu giá (triệu đồng)
1 30K - 616.89 130
2 90A - 226.66 135
3 34A - 696.68 105
4 65A - 389.99 280
5 99A - 666.86 195
6 30K - 567.88 415
7 60K - 388.88 500
8 30K - 555.79 275

Cập nhật phiên 10h30 - 11h30:

Số thứ tự Biển số Giá trúng đấu giá (triệu đồng)
1 51K - 899.99 2.740
2 38A - 559.99 265
3 37K - 188.88 605
4 30K - 566.11 40
5 30K - 599.95 195
6 14A - 799.99 1.165
7 51K - 909.09 430
8 98A - 668.68 505

Theo thông báo từ phía Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, thời gian phiên đấu giá tiếp theo là ngày 25-9 với 47 biển số. Có 6 khung giờ diễn ra các phiên đấu giá cùng ngày. Để tham gia, khách hàng cần đặt trước 40 triệu đồng cùng 100.000 đồng chi phí đấu giá trước 16h30 ngày 22-9.

02

Trong chiều ngày 25/9, 23 biển số tiếp theo sẽ được đưa lên sàn đấu giá gồm:

13h30 - 14h30 14h45 - 15h45 16h - 17h
30K-559.55 15K-189.99 64A-168.68
30K-616.68 51K-898.89 30K-598.89
30K-565.68 95A-111.11 74A-234.56
51K-979.79 64A-166.88 14A-828.88
51K-866.89 30K-596.69 77A-289.89
65A-388.88 78A-177.77 99A-658.88
30K-396.66 99A-656.99 30K-568.79
  88A-617.89 77A-289.99

Trong ngày 26/9, sẽ có 50 biển số ô tô được đưa ra đấu giá. Danh sách biển số đấu giá theo từng khung giờ như sau:

0101
0202

Xem thêm:

=> Kết quả đấu giá biển số xe sáng 21/09: 20A-688.88 hơn 1 tỷ đồng

=> Kết quả đấu giá biển số xe chiều 21/09: Xuất hiện biển số trúng đấu giá chỉ 45 triệu đồng

=> Kết quả đấu giá biển số xe sáng 22/09: 51K-777.77 có giá 3.64 tỷ đồng

=> Kết quả đấu giá biển số chiều 22/09: Biển số ngũ quý 38A - 555.55 chỉ hơn 1.1 tỷ đồng

Theo ArtTimes - Link gốc

Mẫu xe phổ biến ở Việt Nam

Hãng xe tìm kiếm nhiều nhất