Đề xuất đấu giá biển số xe, người dân được quyền sở hữu biển đẹp, bán xe giữ biển

21:17 | 25/04/2022 - Mai Hương
Theo đề xuất, khi chuyển nhượng xe người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu (gọi là biển số đi theo người).

Hiện nay, Bộ Công An đã hoàn thiện dự thảo về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

16

Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết gồm quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn nhu cầu sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, bao gồm:

  • Giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá
  • Trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá
  • Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân
  • Sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số
17

Biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà Cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm.

  • Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
  • Cơ quan tổ chức: Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Hình thức đấu giá: Bộ Công an giao Công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê Tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến

Tuy nhiên, việc xác định giá khởi điểm được chia thành 2 vùng, với mức giá cụ thể như sau:

  • Vùng 1 (Hà Nội và Hồ Chí Minh): Giá khởi điểm = 2 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng tại địa phương
  • Vùng 2 (các địa phương còn lại): Giá khởi điểm = 10 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất được áp dụng tại địa phương

Người trúng đấu giá có quyền ký hợp đồng với cơ quan đấu giá nhằm xác lập quyền với biển số trúng đấu giá để sử dụng.

Khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu. Khi thay đổi địa chỉ nơi thường trú khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người trúng đấu giá không phải nộp lại biển số trúng đấu giá.

18

Theo Bộ Công an, hiện nay nhiều người có nhu cầu sở hữu biển số xe theo sở thích, thường gọi là "biển số đẹp" tùy theo quan niệm của từng người. Trên thực tế, mỗi người sẽ lựa chọn biển số theo sở thích cá nhân như ngày tháng năm sinh, ngày kỷ niệm chứ không nhất thiết phải là biển số đẹp, số đặc biệt. Bởi thế bán biển số đấu giá cho một người sẽ mang lại lợi ích cho người dân và tăng nguồn thu cho nhà nước.

Dự kiến, số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Link gốc

Từ khóa: Biển số xe