Miễn phí kiểm định khí thải xe máy cho người nghèo

16:54 | 29/01/2021 - Giang Trần
Người nghèo sẽ được miễn phí kiểm định khí thải xe máy, còn lại các đối tượng khác sẽ phải đóng khoản phí là 50.000 đồng/năm.

Miễn phí kiểm định khí thải xe máy cho người nghèo là đề xuất của nhóm nghiên cứu chương trình kiểm soát khí thải xe máy tại TP.HCM trong thời gian sắp tới. 

Trước đó, từ tháng 5/2020, chương trình kiểm soát khí thải xe máy, đo - kiểm tra khí thải miễn phí đã được triển khai thí điểm tại 4 quận của trung tâm thành phố HCM. Sau 6 tháng thực hiện, kết quả đo - kiểm tra cho thấy phần lớn các xe sau 5 năm sử dụng đều không đạt chuẩn khí thải. 

Vì vậy trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các khung chính sách cũng như pháp lý liên quan và tổ chức tuyên truyền đến người dân. 

Cũng theo dự kiến, từ năm 2023 - 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm tra khí thải toàn bộ xe máy để xây dựng cơ sở dữ liệu. Phí kiểm định mỗi xe được đề xuất ở mức 50.000 đồng/năm tuy nhiên người nghèo sẽ được miễn phí hoàn toàn. 

Trong thời gian này, xe chạy ở quận 1,3,5 của TP.HCM chưa đạt tiêu chuẩn sẽ bị phạt tiền. Đồng thời trong các năm tiếp theo sẽ mở rộng chương trình này ra các quận, huyện còn lại của thành phố. 

NỔI BẬT TRANG CHỦ